آخرین اخبار

بومي سازي سيستم مديريت قرارداد ها جهت بانک رفاه

سيستم مديريت قرارداد ها جهت گردش کاري تفاهم نامه هاي بانک رفاه به صورت کشوري در تمامي کشور راه اندازي گرديد.

تفاهم نامه همکاري کانون مشاوران سرمايه گذاري بانکي

عقد تفاهم نامه همکاري جهت ارتقا عملکرد کاري مشاورين عضو کانون مشاوران سرمايه گذاري بانکي با استفاده از نرم ...

خدمات ما

نرم افزار جامع بازرگاني به لين

 تخصصي ترين و کامل ترين راهکار يکپارچه مديريت فرآيندها و فعاليتهاي بازرگاني، تدارکات  

نرم افزار سفارش مشتري

ويژه سازي و توسعه نرم افزار بر اساس نياز و سفارش مشتريان 

دستگاه اعلان الکترونيک سرنا

دستگاه اطلاع رساني جهت استفاده در سازمان ها نهادها شرکت ها فروشگاه 


محصولات

منظورازمعامله شامل تمامي معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مي باشد که نحوه انعقاد قرارداد آنها مي تواند بصورت مناقصه، مزايده، استعلام، ترک تشريفات و ... باشد. سيستم مديريت معاملات قابليت به اتوماسيون درآوردن کليه فرآيندهاي برگزاري معاملات، ايجاد صورتجلسات را  از زمان درخواست ...

فرايند شناسايي و دريافت اطلاعات پيمانکاران، تامين کنندگان و مشاوران از فرايندهاي اصلي هر سازماني محسوب مي گردد که با پياده سازي اين فرآيند نتايج مفيدي چون بالا رفتن کيفيت کالا و خدمات و همچنين کاهش هزينه ها را براي سازمان ها و شرکت ها در پي خواهد داشت. همچنين  يکي از ...

هدفمندي اصلي اين سيستم مديريت درخواست هاي کالا است که ممکن است از بخش هاي اجرايي مختلف سازمان ارسال گردد در اين سيستم درخواست هاي کالا با موجودي انبار چک و در صورت عدم موجودي به در خواست خريد منجر مي گردد . همچنين اين سيستم توانايي تجميع درخواست هاي خريد را دارا مي باشد تا با ...